Friday, January 7, 2011

HARTA PUSAKA

Harta pusaka adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk diuruskan dengan amanah.  InsyaAllah, sekiranya diurus dengan mengikut syari'at Allah, maka akan berkat.

Harta pusaka harus segera diuruskan agar tidak merumitkan lagi keadaan, semoga para waris yang memerlukan tidak terkecewa.

No comments:

Post a Comment